دفتر کپیه چیست؟

پرسش

بزرگوار بفرمایید دفتر کپیه تاجر چیست؟

پاسخ مشاور

دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب ها صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.