تعیین برنده مناقصه

پرسش

مناقصه ای برگزار و برنده آن معین شده. در ابتدا اقدامات جهت انعقاد قرارداد به انجام رسید. اما در زمان اجراء، پیمانکار انصراف خود را ارائه نموده است. آیا ممکن است قرارداد  بر اساس اسناد تنظیمی با نفر بعدی منعقد گردد یا قرارداد کلاً حذف و مناقصه دیگری برگزار می شود؟

پاسخ مشاور

یکم این که اگر در اسناد مناقصه یا آئین نامه معاملات برگزارکننده مناقصه چنین اختیاری پیش بینی شده باشد و دوم این که اگر مقام برگزار کننده مناقصه چنین اختیاری داشته باشد می توانند چنین کنند. همچنان که در بسیاری از مناقصه ها به عنوان یک شرط یا پیش بینی گنجانده می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.