برداشت مستمری متوفی با اسناد مجعول جرمش چیست؟

پرسش

 اگر فرد فوت کند و مستمری بگیر تأمین اجتماعی باشد، اما هیچ ورثه نداشته باشد ولی شخصی با اسنادی حقوق ایشان را بگیرد جرمش چیست؟

پاسخ مشاور

بعید می دانم چنین فرضی قابل تصور باشد ولیکن اگر شخصی با استفاده از اسناد هویتی مجعول اقدام به اخذ مستمری فرد متوفی بگیرد، به جرم جعل و استفاده از سند مجعول دستگیر خواهد شد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.