منظور از عطف به ما سبق شدن قوانین چیست؟

پرسش

 منظور از اینکه میگن قانون عطف به ماسبق نمی شود یعنی چی؟

پاسخ مشاور

قوانینی که توسط نهاد قانونگذاری وضع و تصویب می گردد نگاه به آینده و ضمانت اجرای آن برای موارد و اشخاص تحت شمول آن  از زمان تصویب تا بعد است ولیکن ممکن است قانونگذار در همان قانون خلاف آن را پیش بینی کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.