فرزندان پدر از زن اول، از زن دوم پدر ارث می برند؟

پرسش

 اگر پدرم قبل از فوتش تنها ملک خود را به نام زن دومش کنه و زن دومشم بدون اینکه فرزندی داشته باشه، فوت کنه، ارث زن به ما که بچه های پدرمون هستیم میرسه؟

پاسخ مشاور

هیچ رابطه توارثی میان شما که حاصل ازدواج اول پدرتان هستید با همسر دوم پدرتان نیست، و شما جزء وراث همسر دوم پدرتان قرار نخواهید گرفت و ماترک ایشان به وراث طبقه دوم یا سوم خواهد رسید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.