اگر مردی دو زن داشته باشد، به هریک چقدر ارث می رسد؟

پرسش

 اگر پدرم دارای دو زن باشد و از همسر اول صاحب دو فرزند دختر و از همسر دوم صاحب دو فرزند پسر باشد، اموالش چجور بعد از فوتش تقسیم میشه؟

پاسخ مشاور

یک هشتم از ماترک متوفی سهم الارث همسران ایشان می باشد که به صورت مساوی میانشان تقسیم می شود و مابقی به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.