چگونه امکان دارد که برادر و خواهر متوفی ارث ببرند؟

پرسش

برادر و خواهر شخصی که فوت شده، در چه صورت از ایشان ارث می برند؟

پاسخ مشاور

برادر و خواهر از جمله وراث طبقه دوم می باشند و تا زمانی که وراث طبقه اول بغیر از زوج و زوجه وجود دارند، وراث طبقه دوم ارثی ندارند یعنی اگر زن برادر شما زنده باشد و بچه ای نداشته باشند، پدر و مادرتان نیز در قید حیات نباشند، همسر ایشان یک چهارم و مابقی میان شما برادران و خواهران به نسبت پسر دو برابر دختر ارث می برد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.