فروش مال غیر یا الزام به تنظیم سند

پرسش

با سلام.در سال 96 واحد آپارتمان از اقای گودرز بعنوان فروشنده به صورت مبایعه نامه خریدم و مقرر شد سال 97 نسبت به انتقال سند اقدام نماید. در قسمت پائین مبایعه نامه امضا فروشنده قبلی به نام آقای قاسم با این متن (معامله مورد تایید است مالک و فروشنده به اقای گودرز )درج شده است. به دادگاه شکایتی از گودرز نمودم، دادگاه رای صادر و اعلام نموده برابر استعلام اداره ثبت این ملک به نام شخص دیگری است. من از آقای قاسم شکایت کنم یا از آقای گودرز ؟ و عنوان شکایت خودم تنظیم سند باشه یا فروش مالی غیر و یا ...؟

پاسخ مشاور

خواسته ماهیت کیفری ندارد، پیشنهاد می گردد شما دادخواست الزام به تنظیم سند علیه فروشنده خود(گودرز) به موجب مبایعه نامه اقامه نمایید.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان