برای وصول وجه چکی که پس از برگشت خوردن منتقل شده چیکار باید کرد؟

پرسش

وقت بخیر شرکت با مسئولیت محدود با عنوان وصول مطالبات جهت وصول چکی که برگشت خورده به طرفیت شخص دارنده چک باید به چه طریقی طرح دعوی مطالبه وجه چک رو انجام بده که قانونی باشه، با این توضیح که چک قبلاً توسط شخصی دیگر غیراز دارنده چک برگشت خورده ،سپاسگزارم

پاسخ مشاور

دارنده فعلی حق شکایت کیفری ندارد و صرفاً می تواند از طریق اداره ثبت، یا دادگاه نسبت به وصول وجه چک و توقیف اموال صادرکننده چک اقدام کند.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان