پیامک از دادسرا برام اومده معنیش چیه؟

پرسش

باسلام شکواییه شما با کد رهگیری 1400220511955534 به مجتمع دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم ارسال شد. درصورت عدم دریافت پیامک بعدی بعد از یک روز کاری به محل ارسال شده مراجعه کنید. این یعنی چی؟

پاسخ مشاور

مطابق با پیامک ارسالی پس از گذشت 24 ساعت از دریافت این پیامک اگر پیامکی جهت تعیین شعبه بازپرسی یا دادیاری یا ابلاغ احضاریه، به دفتر خدمات قضایی که شکوائیه خود را ثبت کرده اید مراجعه یا به معاونت ارجاع دادسرای شهرستان قم مراجعه کنید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.