بردن آب از نهر خصوصی

پرسش

از نهر خصوصی من همسایه آب می بره ، اختلاف داریم،من بهش اظهاریه فرستادم که با اذن محض بوده وحق عبور ندارد،چون ملک او از قنات دومی و قانونی نهر دارد،ولی ایشان به دروغ مدعی شده که 50ساله آب میبره،شکایت کرده ام،آیا به نتیجه میرسم؟

پاسخ مشاور

اگر در این مدت مورد ادعای 50 سال، دادگاه بتواند حق ارتفاق ایشان را احراز کند، بله ایشان می تواند همچنان به برداشت آب از ملک شما اقدام کند.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان