اثبات رابطه کاری

پرسش

سلام اولا سپاس از شما اینجانب در یک شرکت ساختمانی بصورت توافقی ساختمانی مدت چند ماه کار نمودم .هیچ حقوقی نگرفته بودم . با در خواست مدیر عامل بخشی مشخصی از کار را قرارداد نمودم و در قرارداد برای حل اختلاف داور تعیین نمودیم .اما موضوع قرارداد موانع داشت از ابتدا اجرای نشد .برای مطالبه ام شکایت نمودم بر مبنای قرارداد شفاهی اما نتوانستم قرار داد شفاهی را اثبات نمایم. وکیل شرکت کار انجام شده را مربوط قرار کتبی نموده که شرط داوری دارد .قاضی کار انجام شده گفته اقاله شده و رای بر بی حقی صادر نموده...سرپرست کارگاه که صورت وضعیت و صورت کارکرد امضا نموده از ترس اخراج حاضر نیست شهادت دهد و خود را معرفی نمی کند .....اسناد که دارم صورت کارکرد را سرپرست امضاه نموده ......تصویر چک بابت کار کرد صورت وضعیت بنام این جانب توسط شرکت صادر شده اصل چک را مدیر عامل پس گرفته .....و اظهار نامه از خوانده یا مدیر عمل خطاب به این جانب نوشته چهل درصد از مدت قرارداد گذشته هیچ عملیات اجرای طبق قرار آغاز نگردیده ...آیا راه حلی باتوجه بانچه گفته شد وجود دارد که بتوان دستمزد چند ماهه ام بگیرم ....قبلا از همکاری تان سپاس گذاریم

پاسخ مشاور

بهرحال شما به منظور اثبات رابطه کاری با شرکت بایست به سند یا شاهدی استناد کنید تا اداره کار رابطه کاری شما را احراز کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.