اثبات مالکیت زمین روستایی

پرسش

سلام. در دعوی اثبات مالکیت زمین روستایی آیا اثبات امر فقط برعهده خواهان هست؟ که اگر ادله او کافی نباشد دادگاه به خوانده (معارض)کاری نداشته باشد. یا همزمان خوانده نیز مکلف به اثبات می باشد؟ تا دادگاه دلایل و مدارک ناکافی طرفین را باهم قیاس کند؟

پاسخ مشاور

مدعی دعوا می بایست ادله و مدارک ارائه نماید و خوانده در مقام انکار دعوا است و نیازی به ارائه ادله نیست مگر اینکه خوانده در مقام ادعا قرار بگیرد. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.