دریافت حکم تخلیه جهت مستاجر

پرسش

مستاجر اینجانب خانم سرپرست خانواده میباشد البته بعد از بستن قراداد سال 1398 از شوهرش جدا شده و الان با 3 فرزند در ملک اینجانب میباشند. با توجه به نارضایتی مجتمع مسکونی از مستاجر سال 1399 با بنگاه هماهنگ شد که مستاجر تخلیه کند ولی با واسطه بنگاه و پافشاری مستاجر و با توجه به شرایط ویروس کرونا یکسال قرارداد پشت برگ قرارداد تمدید شد . جهت سال1400 نیز مبلغ 200هزارتومان به اجاره اضافه شد و مقرر شد تا اولین فرصت از تهیه و تکمیل آپارتمان مستاجر اقدام به تخلیه نماید طبق قول مستاجر تا .آخر اسفند 1400 به ایشان وقت داده شد.طی تماس در فرودین 1401 ایشان قول تا آخر خرداد را جهت تکمیل آپمارتمانشان دادند و طی تماس حضوری مورخ 14010310 با ایشان مدعی شدند تا چند ماه دیگر نیز وقت میخواهند . با توجه به اینکه اینجانب خودم در اصفهان مستاجر هستم و صاحبخانه تا آخر تیر ماه به من وقت داده به منزل مسکونی خودم در شهر بهارستان نیاز دارم.لذا در این خصوص درخواست حکم تخلیه از مراجع قانونی را دارم

پاسخ مشاور

چون در موعد انقضای اعتبار قرارداد دوم، شما درخواست تخلیه نامبرده را نداشته اید، و ایشان اجاره بها را پرداخت و اعتراضی نیز از جانب شما مطرح نشده است، به معنای تمدید ضمنی آن قرارداد می باشد و پیشنهاد می شود که اظهارنامه ای بدواً برای ایشان ارسال بابت تخلیه و سپس درخواست صدور دستور تخلیه نمایید. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.