فسخ قرارداد یا مبایعه نامه که ثمن معامله چک بوده

پرسش

ویلای در شمال در سال 92 به شخصی با شرایط مقداری نقد و 5 برگ چک که چک آخری مال خود ایشان بود با مبایعه قید گردیده که چنانچه هر یک برگشت بخورد علاوه به استرداد ویلا 30درصد مورد معامله به فروشنده بدهد چک آخری برگشت از طریق دوستان و تماس اظهارنامه در 2 نوبت به جایی نرسیدم تا سال 97 ازطریق وکیل دال بر فسخ مورد معامله نمودم در نهایت قاضی شعبه برابر ماده 197 و طول مدت دادخواست را رد کرد متاسفانه حفاظت قوه قضائیه وکیل مرا گرفته و تا امروز با توجه به اینکه هیچ حکمی را بمن ابلاغ ننمودند نکبت 20 روز مهلت من هم تمام شده بود و ایشان از کار تعدیل شده بودند....در نهایت از طریق دوستان با وکیل طرف ارتباطاتی دادند چون پیگیر کارم بودم وکلایی با تقاضایی مبالغ قرار گرفتن انجام میدهند سئوال...آیا درست میگویند و این کار با توجه زمان و رای داده شده قابل انجام است؟

پاسخ مشاور

اگر شما در مقام خریدار قرار دارید، مطابق با مفاد قرارداد فروشنده حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت قراردادی را از شما دارد. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.