مطالبه مهریه از طرف زوجه

پرسش

درخصوص اجرا گذاشتن مهریه از طرف زوجه راهنمایی می فرمایید؟

پاسخ مشاور

زوجه می بایست با به همراه داشتن سند ازدواج و اوراق هویتی به دفتر ازدواجی که ازدواج در آنجا ثبت شده مراجعه و درخواست صدور اجرائیه مهریه را مطرح و سپس با اخذ نوبت به اداره اجرای ثبت مراجعه تا تقاضای توقیف اموال زوج را ثبت نماید. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.