اذن ازدواج

پرسش

زمانی که دادگاه اجازه صادر میکند برای ازدواج دقیقا میخواستم بدانم آن برگه چه مدتی اعتبار دارد برای ازدواج؟ آیا مدت آن محدود است؟

پاسخ مشاور

اگر مدت تعیین نشده باشد، فاقد مدت است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.