تصویب نامه در خصوص اصلاح مصوبه شماره 128053/ت55665هـ مورخ 1397/09/28 راجع به «تصویب نامه در خصوص ورود و ترخیص 10 دستگاه خودرو آمبولانس مدل باکسی با طراحی موبایل آی سی یو و آی سی یو سیار»

تصویب نامه در خصوص اصلاح مصوبه شماره 128053 /ت55665هـ مورخ 28 /9 /1397 راجع به «تصویب نامه در خصوص ورود و ترخیص 10 دستگاه خودرو آمبولانس مدل باکسی با طراحی موبایل آی سی یو و آی سی یو سیار»

هیئت وزیران در جلسه 11 /1 /1398 به پیشنهاد شماره 175213 /38044 مورخ 26 /12 /1397 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب نامه شماره 128053 /ت55665هـ مورخ 28 /9 /1397، عبارت های "تیپ سی" و "برای تردد در محدوده منطقه" به ترتیب بعد از واژه "آمبولانس" و عبارت "با پلاک منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند" اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور