اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو
مصوب 1390,11,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /11 /1390 بنا به پیشنهاد شماره 604308 /1 مورخ 19 /9 /1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌ نامه ضوابط فنی واردات خودرو، موضوع تصویب‌ نامه شماره 18758/ت28817هـ مورخ 10 /4 /1382 به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

1 (اصلاحی 11/12/1395)ـ متن زیر جایگزین ماده (7) می‌ شود:
ماده 7 – ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری کار) مستعمل و یا نو که از زمان ساخت آن بیش از یک سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ممنوع است.
تبصره – مواردی که ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویب نامه انجام شده است، مستثنا می باشند.

2(منسوخه 11/12/1395)ـ متن زیر جایگزین ماده (11) می‌شود:
ماده11ـ نشان تجاری (برند) مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب این آیین‌نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، برای مدت یکسال قابل ثبت سفارش می‌باشد و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد مراجع یادشده در مواد (1)، (3)، (4) و (5) مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوط بلامانع می‌باشد.

3 ـ متون زیر به عنوان مواد (12) و (13) به آیین‌ نامه اضافه می ‌شود:
ماده 12 ـ مصرف‌ کنندگان نهایی خودروهای وارداتی براساس قانون حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان خودرو و آیین‌ نامه اجرایی آن مشمول دریافت خدمات زمان تعهد شده توسط شرکتهای نمایندگی خودروهای خارجی می‌ باشند.
ماده 13 ـ کارکنان سفارتخانه‌ها و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌ توانند با رعایت شرایط زیر خودروهای سواری تولید داخل صادراتی را که در خارج از کشور خریداری شده است صرفاً برای یک بار با استفاده از مفاد بند «ش» ماده (119) قانون امور گمرکی به عنوان کالای برگشتی به کشور اعاده و ترخیص نمایند:
الف ـ حداقل دو سال اقامت در خارج از کشور
ب ـ سپری شدن حداقل دو سال و حداکثر پنج سال از خروج خودرو.
ج ـ مطابقت خودرو از نظر شماره شاسی، شماره موتور، مدل، تعداد سیلندر و سایر مشخصات با خودرو صادراتی.
د ـ پرداخت حقوق ورودی قطعات خارجی به کار رفته در تولید خودروی صادراتی توسط واردکننده.
تبصره ـ کارکنان وزارت امور خارجه که به هر دلیل مجبور به ترک محل اقامت می ‌باشند از شمول شرط دو سال اقامت (به تشخیص وزارت امور خارجه) معاف می‌ باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی