رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی جلد 7

نویسنده: معاونت آموزش قوه قضاییه

شابک: 9789649811338

انتشارات: انتشارات جنگل، جاودانه

قطع: شومیز,وزیری

سال: 1388

قیمت: 3600 تومان

ّ