مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر حقوقی اسفند91

نویسنده: پژوهشگاه قوه قضائیه

شابک: 9789642836741

انتشارات: پژوهشگاه قوه قضائیه

قطع: رحلی

قیمت: 6000 تومان