حوزه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون های رتردام2009 و بروکسل 1924

نویسنده: هاجر صیادی

شابک: 9786003463226

انتشارات: کتاب آوا

قطع: وزیری

سال: 1395

قیمت: 8100 تومان

ّ