دفاتر ازدواج و طلاق شهر کاشمر

دفتر ازدواج و طلاق شماره 62کاشمر در استان خراسان رضوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 62کاشمر در استان خراسان رضوی

سردفتر:محمد تقی رجائی

آدرس:خ 1 شهریور روبروی مسجد جامع طبقه فوقانی - کد پستی: 9671993649
دفتر ازدواج و طلاق شماره 86کاشمر در استان خراسان رضوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 86کاشمر در استان خراسان رضوی

سردفتر:علی محمد البلاغی سبزوار

آدرس:خراسان رضوی-کاشمر-خ امام - امام 1- پاساژ گلها طبقه 2 - کد پستی: 9671613481

دفاتر اسناد رسمی شهر کاشمر

دفتر اسناد رسمی شماره 26کاشمر در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 26کاشمر در استان خراسان رضوی

سردفتر:فاطمه شریعتی ایوری

آدرس:کوهسرخ ریوش بلوار امام علی خیابان آریا نبش آریا 1 - کد پستی: 9674115335
دفتر اسناد رسمی شماره 31کاشمر در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 31کاشمر در استان خراسان رضوی

سردفتر:فاطمه قاسم نژاد طرقی

آدرس:کاشمر:خیابان قائم-قائم4 روبروی پارکینگ واحدهمکف دفتریار: جواد واحدیان پور - کد پستی: 9671615864
دفتر اسناد رسمی شماره 9کاشمر در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 9کاشمر در استان خراسان رضوی

سردفتر:علی حاجی نژاد

آدرس:کاشمر-خیابان قائم-جنب بانک کشاورزی شعبه قائم -روبروی قائم 5 -طبقه زیرین تعاونی اعتباری وحدت - کد پستی: 9671755749
دفتر اسناد رسمی شماره 11کاشمر در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 11کاشمر در استان خراسان رضوی

سردفتر:محمدهادی قاسمی راد

آدرس:کاشمرخیابان قائم- قائم یک- کوچه پشت مسجد جامع پلاک 18 - کد پستی: 9671757146
دفتر اسناد رسمی شماره 2کاشمر در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 2کاشمر در استان خراسان رضوی

سردفتر:محمد عربشاهی کریزی

آدرس:کاشمر خیابان بهبودی روبروی خیابان اباذر جنب پلیس+10 - کد پستی: 9671911111

دفاتر پلیس+10 شهر کاشمر

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 5115321کاشمراستان خراسان رضوی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 5115321کاشمراستان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - کاشمر - کاشمر _ خ بهبودی _بهبودی 8 روبروی خ اباذر
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 512328کاشمراستان خراسان رضوی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 512328کاشمراستان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - کاشمر - خراسان رضوی - کاشمر - خیابان قائم - سه راه 15 خرداد نبش 15 خرداد 4/1 پلاک 158

کلانتری های شهر کاشمر

بخش کوهسرخ کاشمر استان خراسان رضوی

بخش کوهسرخ کاشمر استان خراسان رضوی

آدرس:کاشمر کیلومتر 53 جاده نیشابور بخش کوه سرخ - شهر ریوش
کلانتری 11 بلوار جانبازان کاشمر استان خراسان رضوی

کلانتری 11 بلوار جانبازان کاشمر استان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - کاشمر بلوار جانبازان
کلانتری 12 قائم کاشمر استان خراسان رضوی

کلانتری 12 قائم کاشمر استان خراسان رضوی

آدرس:کاشمر انتهای خیابان قائم