دفاتر ازدواج و طلاق شهر فریمان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 32فریمان در استان خراسان رضوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 32فریمان در استان خراسان رضوی

سردفتر:قاسم داور صفت

آدرس:فریمان-بلوار امام رضا شرقی-نبش امام رضا شرقی 1-طبقه تحتانی - کد پستی: 9391813434
دفتر ازدواج و طلاق شماره 63فریمان در استان خراسان رضوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 63فریمان در استان خراسان رضوی

سردفتر:حسین نقوی

آدرس:فریمان - حاشیه میدان امام رضا - کد پستی: 9391813313
دفتر ازدواج و طلاق شماره 40فریمان در استان خراسان رضوی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 40فریمان در استان خراسان رضوی

سردفتر:مصطفی فرحشاد

آدرس:فریمان - بلوار امام رضا ع شرقی 2 - کد پستی: 9391934861

دفاتر اسناد رسمی شهر فریمان

دفتر اسناد رسمی شماره 15فریمان در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 15فریمان در استان خراسان رضوی

سردفتر:علیرضا عرب

آدرس:فریمان میدان امام رضا ع مقابل بانک ملی - کد پستی: 9391934439
دفتر اسناد رسمی شماره 1فریمان در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 1فریمان در استان خراسان رضوی

سردفتر:علی عبداللهی مهدی آباد

آدرس:فریمان - بلوار امام رضاع شرقی - نبش امام رضاع شرقی یک - سمت چپ - طبقه اول - کد پستی: 9391813185
دفتر اسناد رسمی شماره 3فریمان در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 3فریمان در استان خراسان رضوی

سردفتر:شهربانو مرادی قتق باز

آدرس:فریمان میدان امام رضا ع بعد از بانک صادرات طبقه دوم - کد پستی: 9391745835
دفتر اسناد رسمی شماره 30فریمان در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 30فریمان در استان خراسان رضوی

سردفتر:سیدهادی زمانیه شهری

آدرس:فریمان- میدان امام رضا - کد پستی: 9391813131

دفاتر پلیس+10 شهر فریمان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 5115122فریماناستان خراسان رضوی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 5115122فریماناستان خراسان رضوی

آدرس:خراسان رضوی - فریمان - خیابان امام رضا شرقی_بین شرقی 12و14_جنب موزائیک سازی محمدزاده

کلانتری های شهر فریمان

پاسگاه شاهان گرماب فریمان استان خراسان رضوی

پاسگاه شاهان گرماب فریمان استان خراسان رضوی

آدرس:سفید سنگ 30 کیلومتر بطرف شمال روستای شاهان گرماب
بخش قلندر آباد فریمان استان خراسان رضوی

بخش قلندر آباد فریمان استان خراسان رضوی

آدرس:کیلومتر 13 فریمان به تربت جام - فرماند - بخش قلندر آباد
کلانتری سفید سنگ فریمان استان خراسان رضوی

کلانتری سفید سنگ فریمان استان خراسان رضوی

آدرس:فریمان کیلومتر 35 شهرسفید ینگ - خیابان خلیج فارس
کلانتری فرهاد گرد فریمان استان خراسان رضوی

کلانتری فرهاد گرد فریمان استان خراسان رضوی

آدرس:کیلومتر 13 جاده فریمان به مشهد - شهر فرهاد گرد
کلانتری مرکزی فریمان استان خراسان رضوی

کلانتری مرکزی فریمان استان خراسان رضوی

آدرس:فریمان خیابان طالقانی - چهار راه ژاندارمری سابق