دفاتر ازدواج و طلاق شهر عنبرآباد

دفتر ازدواج و طلاق شماره 196عنبرآباد در استان کرمان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 196عنبرآباد در استان کرمان

سردفتر:موسی ارمبین

آدرس:عنبرآباد خ امام خمینی کوچه 29 جنب اداره صنعت معدن و تجارت
دفتر ازدواج و طلاق شماره 199عنبرآباد در استان کرمان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 199عنبرآباد در استان کرمان

سردفتر:زمان عمرانی ساردو

آدرس:عنبرآباد بلوار امام روبروی بانک صادرات طبقه فوقانی مغازه گل فروشی - کد پستی: 7871613194
دفتر ازدواج و طلاق شماره 154عنبرآباد در استان کرمان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 154عنبرآباد در استان کرمان

سردفتر:ابراهیم حاجی نمکی

آدرس:عنبرآباد-بلوار امام جنب مسجد امام حسین(ع) - کد پستی: 7871733733
دفتر ازدواج و طلاق شماره 178عنبرآباد در استان کرمان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 178عنبرآباد در استان کرمان

سردفتر:مهران سنجری نیا

آدرس:عنبراباد-بلوار امام -روبروی-بانک ملت - کد پستی: 7861645174
دفتر ازدواج و طلاق شماره 151عنبرآباد در استان کرمان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 151عنبرآباد در استان کرمان

سردفتر:

آدرس:عنبرآباد خ امام جنب مسجد امام حسین بازار - کد پستی: 7871733733

دفاتر اسناد رسمی شهر عنبرآباد

دفتر اسناد رسمی شماره 173عنبرآباد در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 173عنبرآباد در استان کرمان

سردفتر:حمیدرضا دژن

آدرس:جیرفت عنبرآبادبلوار امام جنب بانک رفاه کارگران - کد پستی: 7871733978
دفتر اسناد رسمی شماره 214عنبرآباد در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 214عنبرآباد در استان کرمان

سردفتر:عصمت قطب الدینی نژادنعمت آباد

آدرس:جیرفت عنبرآباد خ امام روبروی بانک ملت - کد پستی: 7871714519
دفتر اسناد رسمی شماره 172عنبرآباد در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 172عنبرآباد در استان کرمان

سردفتر:اسکندر قانعی

آدرس:کرمان -جیرفت -عنبرآباد -بلوار امام -روبروی بانک صادرات - کد پستی: 7871613374
دفتر اسناد رسمی شماره 80عنبرآباد در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 80عنبرآباد در استان کرمان

سردفتر:

آدرس:جیرفت عنبرآبادبلوار امام روبروی بانک ملت - کد پستی: 7871714519

دفاتر پلیس+10 شهر عنبرآباد

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 3413496عنبرآباداستان کرمان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 3413496عنبرآباداستان کرمان

آدرس:کرمان - عنبرآباد - عنبر اباد خیابان امام حسین نرسیده به میدان امام حسین جنب مجتمع ارکیده

کلانتری های شهر عنبرآباد

کلانتری مرکز عنبرآباد استان کرمان

کلانتری مرکز عنبرآباد استان کرمان

آدرس:عنبر آباد - بلوار شهداء
بخش جبالبارز جنوبی عنبرآباد استان کرمان

بخش جبالبارز جنوبی عنبرآباد استان کرمان

آدرس:40 کیلومتر محور اصلی جیرفت - کهنوج - 20 کیلومتر محور فرعی - مرکز بخش جبالبارز جنوبی
پاسگاه جهاد آباد عنبرآباد استان کرمان

پاسگاه جهاد آباد عنبرآباد استان کرمان

آدرس:30 کیلومتر محور اصلی جیرفت - کهنوج
پاسگاه دو ساری عنبرآباد استان کرمان

پاسگاه دو ساری عنبرآباد استان کرمان

آدرس:30 کیلومتر محور اصلی جیرفت - کهنوج - 5 کیلومتر محور فرعی - مرکز شهر دو ساری
پاسگاه گمرکان عنبرآباد استان کرمان

پاسگاه گمرکان عنبرآباد استان کرمان

آدرس:25 کیلومتر محور اصلی جیرفت - کهنوج - 10 کیلومتر محور فرعی - مرکز دهستان امجز