دفاتر ازدواج و طلاق شهر بردسیر

دفتر ازدواج و طلاق شماره 47بردسیر در استان کرمان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 47بردسیر در استان کرمان

سردفتر:

آدرس:بردسیر خیابان شهید گرکانی کوچه شقایق3 دفترخانه ازدواج47 - کد پستی: 7841717989
دفتر ازدواج و طلاق شماره 45بردسیر در استان کرمان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 45بردسیر در استان کرمان

سردفتر:محمدمهدی خطیبی بردسیری

آدرس:کرمان بردسیر خیابان امام خمینی(ره)- - کد پستی: 7841657613

دفاتر اسناد رسمی شهر بردسیر

دفتر اسناد رسمی شماره 71بردسیر در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 71بردسیر در استان کرمان

سردفتر:الهه خنامانی

آدرس:کرمان- بردسیر- بلوار22 بهمن- بعد از دادگستری- روبروی خیابان شهید رنجبر
دفتر اسناد رسمی شماره 71بردسیر در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 71بردسیر در استان کرمان

سردفتر:

آدرس:بردسیر - کد پستی: 0
دفتر اسناد رسمی شماره 24بردسیر در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 24بردسیر در استان کرمان

سردفتر:

آدرس:بردسیر - کد پستی:
دفتر اسناد رسمی شماره 30بردسیر در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 30بردسیر در استان کرمان

سردفتر:عبدالحمید آرامش

آدرس:بردسیر خیابان معلم بلوار شهید ملک قاسمی - کد پستی: 1111111111
دفتر اسناد رسمی شماره 152بردسیر در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 152بردسیر در استان کرمان

سردفتر:حسین شجاعی

آدرس:بردسیر ضلع جنوبی میدان ازادی کوچه جنب اداره برق - کد پستی: 7841616943

دفاتر پلیس+10 شهر بردسیر

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 3413421بردسیراستان کرمان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 3413421بردسیراستان کرمان

آدرس:کرمان - بردسیر - بردسیر- خ معلم - روبه روی بنیاد شهید -دفتر خدمات الکترونیک

کلانتری های شهر بردسیر

پاسگاه قلعه عسکر بردسیر استان کرمان

پاسگاه قلعه عسکر بردسیر استان کرمان

آدرس:70 کیلومتری بردسیر - بافت قلعه عسکر
پاسگاه دشتکار بردسیر استان کرمان

پاسگاه دشتکار بردسیر استان کرمان

آدرس:8 کیلومتری جاده بردسیر - بافت دشتکار میدان اصلی
پاسگاه گلزار بردسیر استان کرمان

پاسگاه گلزار بردسیر استان کرمان

آدرس:55 کیلومتری بردسیر - کرمان (فرعی) گلزار خ امام جنب اداره مخابرات
پاسگاه لاله زار بردسیر استان کرمان

پاسگاه لاله زار بردسیر استان کرمان

آدرس:70 کیلومتری جاده بردسیر - بافت (فرعی) لاله زار ورودی شهر جنب شهرداری
پاسگاه لاله کوه پنج بردسیر استان کرمان

پاسگاه لاله کوه پنج بردسیر استان کرمان

آدرس:50 کیلومتری بردسیر - سیرجان