دفاتر ازدواج و طلاق شهر پلدختر

دفتر ازدواج و طلاق شماره 3پلدختر در استان لرستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 3پلدختر در استان لرستان

سردفتر:علی ملکشاهی

آدرس:پلدختر خیابان امام کوچه شهید گلشن - کد پستی: 6851754157
دفتر ازدواج و طلاق شماره 1پلدختر در استان لرستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 1پلدختر در استان لرستان

سردفتر:سیدمحمد موسوی

آدرس:پلدختر - خ شهید صدوقی - کد پستی: 6851947773
دفتر ازدواج و طلاق شماره 2پلدختر در استان لرستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 2پلدختر در استان لرستان

سردفتر:علی قلی رشیدی

آدرس:پلدختر - خ امام _کوچه شهید کلاهدوز - کد پستی: 6851938653

دفاتر اسناد رسمی شهر پلدختر

دفتر اسناد رسمی شماره 8پلدختر در استان لرستان

دفتر اسناد رسمی شماره 8پلدختر در استان لرستان

سردفتر:

آدرس:پلدختر - کد پستی:
دفتر اسناد رسمی شماره 3پلدختر در استان لرستان

دفتر اسناد رسمی شماره 3پلدختر در استان لرستان

سردفتر:

آدرس:پلدختر - کد پستی:
دفتر اسناد رسمی شماره 4پلدختر در استان لرستان

دفتر اسناد رسمی شماره 4پلدختر در استان لرستان

سردفتر:نادر بابائی

آدرس:پلدختر میدان شهید بهشتی - کد پستی: 6851778484
دفتر اسناد رسمی شماره 2پلدختر در استان لرستان

دفتر اسناد رسمی شماره 2پلدختر در استان لرستان

سردفتر:نوشین پورنصیر

آدرس:پلدخترخ امام (رض) روبروی بانک تجارت - کد پستی: 6851935791
دفتر اسناد رسمی شماره 5پلدختر در استان لرستان

دفتر اسناد رسمی شماره 5پلدختر در استان لرستان

سردفتر:رضا رحیمی مقدم

آدرس:لرستان -شهرستان پلدخترشهرمعمولان خ امام(ره)نبش نگارستان 1 - کد پستی: 6857114158

کلانتری های شهر پلدختر

بخش معمولان پلدختر استان لرستان

بخش معمولان پلدختر استان لرستان

آدرس:خ امام جاده اصلی
کلانتری مرکزی پلدختر استان لرستان

کلانتری مرکزی پلدختر استان لرستان

آدرس:خ هفت تیر جنب پل فلزی
پاسگاه میانکوه شرقی پلدختر استان لرستان

پاسگاه میانکوه شرقی پلدختر استان لرستان

آدرس:آزاد راه خرم زال روستای چشمک ضلع شمال شرق شهرستان ک 60
پاسگاه میانکوه غربی پلدختر استان لرستان

پاسگاه میانکوه غربی پلدختر استان لرستان

آدرس:جاده تلمبه خانه آسار ضلع جنوب شرق شهرستان ک 30
یگان امداد پلدختر استان لرستان

یگان امداد پلدختر استان لرستان

آدرس:خ هفت تیر جنب پل فلزی