دفاتر اسناد رسمی شهر جزیره کیش

دفتر اسناد رسمی شماره 101جزیره کیش در استان هرمزگان

دفتر اسناد رسمی شماره 101جزیره کیش در استان هرمزگان

سردفتر:سارا نوری

آدرس:بلواراندیشه (مجتمع بانکها) ساختمان بیمه حافظ طبقه دوم - دفتریار مریم صادقی - کد پستی: 7941775747
دفتر اسناد رسمی شماره 20جزیره کیش در استان هرمزگان

دفتر اسناد رسمی شماره 20جزیره کیش در استان هرمزگان

سردفتر:محمود حسینی زاده

آدرس:روبروی بازار مروارید مجتمع شارستان طبقه اول واحد93 - کد پستی: 7941775449
دفتر اسناد رسمی شماره 59جزیره کیش در استان هرمزگان

دفتر اسناد رسمی شماره 59جزیره کیش در استان هرمزگان

سردفتر:اسماعیل انصاری

آدرس:کیش- بلوارایران(گلدیس)خیابان آتش نشانی-روبروی ساختمان آتش نشانی قطعه ایی ایکس52طبقه دوم - کد پستی: 7941773996
دفتر اسناد رسمی شماره 38جزیره کیش در استان هرمزگان

دفتر اسناد رسمی شماره 38جزیره کیش در استان هرمزگان

سردفتر:زینب ناظمی

آدرس:جزیره کیش .خیابان سنایی مجتمع بانکها جنب بانک صادرات شعبه مرکزی ساختمان BO130 طبقه دوم واحد 5 - کد پستی: 1111111111