دفاتر ازدواج و طلاق شهر دهدشت

دفتر ازدواج و طلاق شماره 18دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر ازدواج و طلاق شماره 18دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

سردفتر:حمزه جوی بار

آدرس:دهدشت - کوچه کمیته امداد - کد پستی: 7571865351
دفتر ازدواج و طلاق شماره 15دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر ازدواج و طلاق شماره 15دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

سردفتر:سید خدارحم شکیبا

آدرس:چاروسا قلعه رئیسی خیابان امام خمینی طبقه زیرین پاساژ سادات - کد پستی: 7578185953
دفتر ازدواج و طلاق شماره 5دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر ازدواج و طلاق شماره 5دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

سردفتر:سیدمحمدقریش دولت خواه

آدرس:دهدشت-خیابان فردوسی شمالی-دفترخانه ازدواج رسمی شماره 5 وطلاق رسمی شماره 3 دهدشت - کد پستی: 7571817113
دفتر ازدواج و طلاق شماره 12دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر ازدواج و طلاق شماره 12دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

سردفتر:سید نعمت الله صدوقی

آدرس:دهدشت-کوچه سازمان ثبت اسناد و املاک - کد پستی: 7571866759
دفتر ازدواج و طلاق شماره 138دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر ازدواج و طلاق شماره 138دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

سردفتر:سیدارسلان موسوی نژاد

آدرس:استان کهگیلویه وبویراحمد- دهدشت -کوچه بانک ملی مرکزی -روبروی آزمایشگاه مرکزی - کد پستی: 7571866518

دفاتر اسناد رسمی شهر دهدشت

دفتر اسناد رسمی شماره 44دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر اسناد رسمی شماره 44دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

سردفتر:نصرت الله مجاهدی منش

آدرس:دهدشت بلوارشریعتی روبری شهرداری - کد پستی: 7571643386
دفتر اسناد رسمی شماره 1دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر اسناد رسمی شماره 1دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

سردفتر:

آدرس:دهدشت میدان مرکزی شهر - کد پستی: 7571755169
دفتر اسناد رسمی شماره 8دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر اسناد رسمی شماره 8دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

سردفتر:محمدرضا بزمیان

آدرس:دهدشت :میدان مرکزی شهر بلوارشریعتی جنب بانک سپه شعبه مرکزی - کد پستی: 7571947775
دفتر اسناد رسمی شماره 4دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر اسناد رسمی شماره 4دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

سردفتر:امان الله تمیزکار

آدرس:دهدشت خیابان طالقانی پاساز بازار روز طبقه دوم - کد پستی: 7571947737
دفتر اسناد رسمی شماره 24دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر اسناد رسمی شماره 24دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد

سردفتر:راضیه سادات طریقی نژاد

آدرس:دهدشت-خیابان شریعتی- خیابان مفتح جنوبی- طبقه فوقانی ساختمان قدیم -نظام مهندسی - کد پستی: 7571653769

دفاتر پلیس+10 شهر دهدشت

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 742111دهدشتاستان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 742111دهدشتاستان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس:کهگیلویه و بویراحمد - دهدشت - شهرستان دهدشت خ فردوسی جنب داروخانه جوادی
دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 742444دهدشتاستان کهگیلویه و بویراحمد

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 742444دهدشتاستان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس:کهگیلویه و بویراحمد - دهدشت - نرسیده به میدان جهاد