کلانتری های شهر کوثر

کلانتری مرکزی کوثر استان اردبیل

کلانتری مرکزی کوثر استان اردبیل

آدرس:شهرساتن کوثر- میدان انتظام - داخل ساختمان ستاد فرماندهی
پاسگاه فیروز آباد کوثر استان اردبیل

پاسگاه فیروز آباد کوثر استان اردبیل

آدرس:جاده صلی اردبیل سرچم- بخش فیروز آباد - 3 کیلومتری جاده اصلی به سمت راست پاسگاه فیروز آباد