دفاتر اسناد رسمی شهر طرقبه و شاندیز

دفتر اسناد رسمی شماره 1طرقبه و شاندیز در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 1طرقبه و شاندیز در استان خراسان رضوی

سردفتر:فرشته حسن زاده گوجی

آدرس:جاده طرقبه ویلاشهر امام رضای 4 پلاک 16 - کد پستی: 9351897881
دفتر اسناد رسمی شماره 34طرقبه و شاندیز در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 34طرقبه و شاندیز در استان خراسان رضوی

سردفتر:حجت جاودانی عرفانی

آدرس:طرقبه میدان مرکزی(صاحب الزمان)مجتمع حاجیزاده بالای بانک قوامین - کد پستی: 9351814791
دفتر اسناد رسمی شماره 113طرقبه و شاندیز در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 113طرقبه و شاندیز در استان خراسان رضوی

سردفتر:علی اکبر خوشخو

آدرس:طرقبه مقابل بسیج ساختمان خرم - کد پستی: 9351957119
دفتر اسناد رسمی شماره 31طرقبه و شاندیز در استان خراسان رضوی

دفتر اسناد رسمی شماره 31طرقبه و شاندیز در استان خراسان رضوی

سردفتر:کریم شریفیان طرقبه

آدرس:طرقبه نبش صاحب الزمان 3 طبقه اول - کد پستی: 9351814845