دفاتر پیشخوان شهر لواسانات

دفتر پیشخوان دولت  شهرلواسانات شماره 72-16-1469 در استان تهران

دفتر پیشخوان دولت شهرلواسانات شماره 72-16-1469 در استان تهران

مسئول: مریم زینلی

آدرس:لواسان کوچک- بلوار امام خمینی - گلندوئک - مقابل بانک صادرات - شماره 809 - طبقه همکف

دفاتر ازدواج و طلاق شهر لواسانات

دفتر ازدواج و طلاق شماره 1لواسانات در استان تهران

دفتر ازدواج و طلاق شماره 1لواسانات در استان تهران

سردفتر:سیدمرتضی حسینی

آدرس:تهران لواسان بلوار امام خمینی میدان گلندوک جنب بانک انصار نبش کوچه مسجد پ1 واحد یک - کد پستی: 3341646676

دفاتر اسناد رسمی شهر لواسانات

دفتر اسناد رسمی شماره 6لواسانات در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 6لواسانات در استان تهران

سردفتر:محمدرضا اطاعتی

آدرس:لواسان بلوار امام بن بست سهیل پلاک 5 - کد پستی: 3341635594
دفتر اسناد رسمی شماره 3لواسانات در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 3لواسانات در استان تهران

سردفتر:روشن گلستان نژاد

آدرس:لواسان کوچک بلوار امام خمینی شهید رجایی بن بست هنگام 3 پ 8 - کد پستی: 3341667471
دفتر اسناد رسمی شماره 1لواسانات در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 1لواسانات در استان تهران

سردفتر:سید عبدالرضا نجاتی گیلانی

آدرس:لواسان بلوار امام خمینی بعد از دوراهی کند روبروی خیابان گندم جنب فروشگاه لوازم خانگی پویا پلاک 1005 - کد پستی: 3341658784
دفتر اسناد رسمی شماره 4لواسانات در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 4لواسانات در استان تهران

سردفتر:عباس یافتیان

آدرس:لواسان بلوار امام نبش سه راه پیام طبقه بالای مسکن پیام - کد پستی: 3341758571
دفتر اسناد رسمی شماره 5لواسانات در استان تهران

دفتر اسناد رسمی شماره 5لواسانات در استان تهران

سردفتر:مینو جامه بلند

آدرس:لواسان کوچک میدان ناران (بسیج)پ 19 - کد پستی: 3341755553