فهرست دفاتر ازدواج و طلاق شهر میاندوآب (4443 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 16میاندوآب در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 16میاندوآب در استان آذربایجان غربی

سردفتر:محمد محمدی

آدرس:خیابان شریعتی نبش ستارخان - کد پستی: 5971736567
دفتر ازدواج و طلاق شماره 29میاندوآب در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 29میاندوآب در استان آذربایجان غربی

سردفتر:شهرام نوروزی

آدرس:میاندوآب -چهارراه طالقانی -ساختمان آذربایجان -طبقه دوم-طبقه فوقانی موسسه مالی واعتباری کوثر و ام-آر -آی آذربایجان - کد پستی: 5971856139
دفتر ازدواج و طلاق شماره 35میاندوآب در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 35میاندوآب در استان آذربایجان غربی

سردفتر:علی جبارزاده بالکانلو

آدرس:میاندوآب خ امام روبروی بانک ملی مرکزی جنب بانک ملت مرکزی - کد پستی: 5971816768
دفتر ازدواج و طلاق شماره 14میاندوآب در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 14میاندوآب در استان آذربایجان غربی

سردفتر:یاور اوجاقلو

آدرس:میاندوآب خیابان امام روبروی داروخانه حییان - کد پستی: 5915938951
دفتر ازدواج و طلاق شماره 36میاندوآب در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 36میاندوآب در استان آذربایجان غربی

سردفتر:علی طالبی موحد

آدرس:میاندوآب خیابان شریعتی اول کوچه چکامه پلاک 2 - کد پستی: 5971739685
دفتر ازدواج و طلاق شماره 34میاندوآب در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 34میاندوآب در استان آذربایجان غربی

سردفتر:هادی تقی زاده

آدرس:میاندوآب میدان امام اول خیابان شریعتی طبقه فوقانی - کد پستی: 5971849353
دفتر ازدواج و طلاق شماره 33میاندوآب در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 33میاندوآب در استان آذربایجان غربی

سردفتر:علی اکبر قربانی نظام اباد

آدرس:میاندواب خیابان امام اول راسته بازار طبقه دوم - کد پستی: 5971856159