فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر کرمانشاه (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 180کرمانشاه در استان کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی شماره 180کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:حسین رزمجو

آدرس: کرمانشاه- خیابان بنت الهدی(شیرین سابق ) چهار راه دادگستری روبروی بخشداری مرکز
دفتر اسناد رسمی شماره 107کرمانشاه در استان کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی شماره 107کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:وحید افشان

آدرس:بلوار اصلی دولت آباد بعداز ترمینال کوزران نرسیده به بانک تجارت جنب فروشگاه ایساکو تالشی - کد پستی: 6719868489
دفتر اسناد رسمی شماره 79کرمانشاه در استان کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی شماره 79کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:ایران محمد پور

آدرس:خیابان عشایر روبروی نهضت سوادآموزی طبقه فوقانی بیمه ایران - کد پستی: 6719655188
دفتر اسناد رسمی شماره 176کرمانشاه در استان کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی شماره 176کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:کیومرث لیمویی

آدرس:کرمانشاه - 22 بهمن - خیابان برق - مقابل هتل گلایول - نبش کوچه 25 - کد پستی: 6714649789
دفتر اسناد رسمی شماره 108کرمانشاه در استان کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی شماره 108کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:حمیدرضا میرابوالقاسمی

آدرس:کرمانشاه - ابتدای خیابان صابونی روبروی بانک ملی - کد پستی: 6719788761
دفتر اسناد رسمی شماره 147کرمانشاه در استان کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی شماره 147کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:سودابه محمدی

آدرس:کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به چهار راه بسیج جنب مبل راستین طبقه دوم واحد یک - کد پستی: 6715619176
دفتر اسناد رسمی شماره 57کرمانشاه در استان کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی شماره 57کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:جبار سورنی علیا

آدرس:کرمانشاه بلوار طاقبستان نبش کوی 106 پلاک 1 - کد پستی: 6714917637
دفتر اسناد رسمی شماره 30کرمانشاه در استان کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی شماره 30کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:محمدصادق صدیقی صفایی

آدرس:کرمانشاه - چهار راه موید مقابل درمانگاه مهدیه - کد پستی: 6718614499
دفتر اسناد رسمی شماره 118کرمانشاه در استان کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی شماره 118کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:داریوش مرادی

آدرس:کرمانشاه - خیابان شریعتی کوچه ثبت روبروی دادسرا جنب بانک ملی پلاک 77 طبقه 2 - کد پستی: 6716716616
دفتر اسناد رسمی شماره 154کرمانشاه در استان کرمانشاه

دفتر اسناد رسمی شماره 154کرمانشاه در استان کرمانشاه

سردفتر:الهه ملکی

آدرس:کرمانشاه شهرک مسکن انتهای بلوار گلها نبش خ گلستان پلاک1 - کد پستی: 6715989866