فهرست کلانتری ها و پاسگاه های شهر چابهار (2767 مورد)


کلانتری 11 چابهار استان سیستان و بلوچستان

کلانتری 11 چابهار استان سیستان و بلوچستان

آدرس:خیابان شهید ریگی جنب ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان
پاسگاه نوبندیان چابهار استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه نوبندیان چابهار استان سیستان و بلوچستان

آدرس:جاده چابهار ایرانشهر بعد از نوبندیان سمت چپ
پاسگاه باهوکلات چابهار استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه باهوکلات چابهار استان سیستان و بلوچستان

آدرس:جاده چابهار ایرانشهر نرسیده به شیرگواز سمت راست
پاسگاه شیرگواز چابهار استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه شیرگواز چابهار استان سیستان و بلوچستان

آدرس:جاده چابهار ایرانشهر 100 کیلومتری چابهار
پاسگاه پلان چابهار استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه پلان چابهار استان سیستان و بلوچستان

آدرس:جاده چابهار ایرانشهر نرسیده به نوبندیان به سمت پلان 15 کیلومتر
پاسگاه پیر سهراب چابهار استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه پیر سهراب چابهار استان سیستان و بلوچستان

آدرس:جاده چابهار ایرانشهر به چابهار بعد از پلان سمت راست جاده پیر هرابنوبندیان به سمت پلان 15 کیلومتر
پاسگاه تلنگ چابهار استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه تلنگ چابهار استان سیستان و بلوچستان

آدرس:بعد از پاسگاه پلان به سمت شارک سمت راست
پاسگاه شارک چابهار استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه شارک چابهار استان سیستان و بلوچستان

آدرس:بعد از پلان روستای شارک
ایستگاه بازرسی شهید یدالهی چابهار استان سیستان و بلوچستان

ایستگاه بازرسی شهید یدالهی چابهار استان سیستان و بلوچستان

آدرس:جاده چابهار ایرانشهر 55 کیلومتری چابهار