فهرست کلانتری ها و پاسگاه های شهر گرمی (2767 مورد)


کلانتری 11 گرمی استان اردبیل

کلانتری 11 گرمی استان اردبیل

آدرس:گرمی خ.بهشتی پایین تر از بانک کشاورزی
یگان امداد گرمی استان اردبیل

یگان امداد گرمی استان اردبیل

آدرس:گرمی خ.بهشتی پایین تر از بانک کشاورزی
بخش انگوت گرمی استان اردبیل

بخش انگوت گرمی استان اردبیل

آدرس:10 کیلومتری شهرستان گرمی به طرف اردبیل سه راهی روستای بینه - خیابان انتظامی
پاسگاه قره آغاج گرمی استان اردبیل

پاسگاه قره آغاج گرمی استان اردبیل

آدرس:185 کیلومتری جاده اردبیل پارس آباد- روستای قره آغاج. جنب اداره جهاد کشاورزی
پاسگاه برزند گرمی استان اردبیل

پاسگاه برزند گرمی استان اردبیل

آدرس:30 کیلومتری جاده جدید گرمی امیر کندی - دهستان برزند - روستای قاسم کندی. جنب مرکز بهداشت
پاسگاه بیلداشی گرمی استان اردبیل

پاسگاه بیلداشی گرمی استان اردبیل

آدرس:30 کیلومتری جاده قدیم گرمی اردبیل - روستای بیلداشی ، کناره جاده