فهرست مترجمان رسمی سراسر کشور (640 مورد)


نورالدین یوسفی

شماره پروانه:742

محل فعالیت:تهران
زبان تخصصی:انگلیسی

الهام مهرآرا

شماره پروانه:

محل فعالیت:استان اردبیل و استانهای همجوار - و استانهایی که نیازمند ترجمه رسمی به زبان انگلیسی می باشند.
زبان تخصصی:انگلیسی

مهرداد ناصری

شماره پروانه:

محل فعالیت:تهران
زبان تخصصی:آلمانی

نرگس رسولی دوگاهه

شماره پروانه:

محل فعالیت:دفتر ترجمه شماره 1108 تهران
زبان تخصصی:انگلیسی

ارسلان شهابی

شماره پروانه:

محل فعالیت:اردبیل، استانها و شهرستان های مورد نیاز
زبان تخصصی:ترکی استانبولی

جلال مهدوی

شماره پروانه:1114

محل فعالیت:البرز
زبان تخصصی:انگلیسی

مهرداد هاشمی

شماره پروانه:1069

محل فعالیت:آذربایجان شرقی
زبان تخصصی:آذربایجانی

اکبر نیشابوری

شماره پروانه:994

محل فعالیت:تهران
زبان تخصصی:آلمانی

طالب آل غالب

شماره پروانه:273

محل فعالیت:تهران
زبان تخصصی:انگلیسی

نگین ازدجینی

شماره پروانه:969

محل فعالیت:البرز
زبان تخصصی:انگلیسی

امیرمحمد اسکندری

شماره پروانه:763

محل فعالیت:تهران
زبان تخصصی:انگلیسی

المیرا پویا مهر

شماره پروانه:864

محل فعالیت:تهران
زبان تخصصی:انگلیسی

علی حاج محمدی

شماره پروانه:701

محل فعالیت:تهران
زبان تخصصی:انگلیسی

محمد داداشی

شماره پروانه:897

محل فعالیت:تهران
زبان تخصصی:انگلیسی

رضا رستمزاد خسروشاهی

شماره پروانه:912

محل فعالیت:آذربایجان شرقی
زبان تخصصی:انگلیسی

مهرداد رضائیان

شماره پروانه:919

محل فعالیت:تهران
زبان تخصصی:انگلیسی

افشین سمیعی

شماره پروانه:942

محل فعالیت:تهران
زبان تخصصی:انگلیسی

نرگس (الهه) شهلایی

شماره پروانه:208

محل فعالیت:فارس
زبان تخصصی:انگلیسی