مترجم رسمی سارا انصاری دزفولی

مترجم رسمی سارا انصاری دزفولی

شماره پروانه: 770

زبان تخصصی: ایتالیایی

شماره دفتر ترجمه: 242

محل فعالیت: تهران

موبایل: 09125984290

تلفن: 26126860-61
نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.