دفتر خدمات الکترونیک قضایی خوی شماره 96303014

دفتر خدمات الکترونیک قضایی خوی شماره 96303014

شهر: خوی
تلفن: 04436463330
آدرس: - فلکه مصلی - بلوار 15 خرداد - روبروی دبیرستان پژوهش - :

نمایه مشاغل حقوقی سایت صلح؛ مرجع حقوقی ایران به صورت دوره ای بروز رسانی می شوند. با این وجود این امکان وجود دارد که در فواصل بروز رسانی مجوزها و وضعیت شغلی برخی از متخصصین درج شده در وبسایت دستخوش تغییر شده باشد. بنابراین از شما خواهشمندیم هنگام مراجعه به متخصصین از صحت و تمدید مجوزهای شغلی مربوطه اطمینان حاصل فرمایید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در این مورد برعهده نمی گیرد.