فهرست دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور (4451 مورد)


دفتر ازدواج و طلاق شماره 192اصفهان در استان اصفهان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 192اصفهان در استان اصفهان

سردفتر:مهدی صیرفی زاده اصفهانی

آدرس:اصفهان طوقچی اول خ زینبیه مقابل بیمه کوچه شهپر پلاک 9 - کد پستی: 8149694531
دفتر ازدواج و طلاق شماره 66اهواز در استان خوزستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 66اهواز در استان خوزستان

سردفتر:سیدجعفر موسوی

آدرس:اهواز اول کمپلو نبش خیابان لشکر میدان 15 خرداد پلاک 169 - کد پستی: 6153618355
دفتر ازدواج و طلاق شماره 193اهواز در استان خوزستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 193اهواز در استان خوزستان

سردفتر:هوشنگ سواری

آدرس:اهواز خشایار خیابان شهرداری بین زینب وسروش پلاک 413 - کد پستی: 6144669183
دفتر ازدواج و طلاق شماره 10ایلام در استان ایلام

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10ایلام در استان ایلام

سردفتر:حیدر علوی فیلی

آدرس:ایلام - انتهای بلوار سیدالشهداء(ع)- جنب بیمه دانا - کد پستی: 6931846437
دفتر ازدواج و طلاق شماره 8نمشیر در استان کردستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 8نمشیر در استان کردستان

سردفتر:کمال امامی

آدرس:بانه - بخش نمشیر - روستای سید صارم - کد پستی: 6697149175
دفتر ازدواج و طلاق شماره 6بجنورد در استان خراسان شمالی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 6بجنورد در استان خراسان شمالی

سردفتر:محمدصادق باقرپور

آدرس:بجنورد - کوچه ثبت قدیم - تقاطع اول - سمت راست - کد پستی: 9414844861
دفتر ازدواج و طلاق شماره 23بجنورد در استان خراسان شمالی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 23بجنورد در استان خراسان شمالی

سردفتر:رضا احمدی

آدرس:بجنورد-خیابان شهید چمران بعداز چهارراه آزادی(حنایی)ساختمان دوم پلاک1001 - کد پستی: 9413794347