kazemi.jpeg (4 KB)

 

سیدعلی مجتهدزاده وکیل مدافع مسعود کاظمی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضائی ایرنا، افزود: دادگاه انقلاب در ارتباط با عنوان اتهامی، نشر اکاذیب 2 سال حبس، عنوان اتهامی توهین به رهبری دو سال حبس و از بابت اتهام توهین به مقامات دیگر، 6 ماه حبس برای موکل در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین دادگاه، موکل را از بابت مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم کرده است.

به گفته مجتهدزاده، با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی از مجموع احکام صادره مجازات اشد یعنی دو سال حبس در صورت قطعیت قابلیت اجرا دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به تفهیم اتهام اجتماع و تبانی به مسعود کاظمی در مرحله دادگاه گفت: قاضی براساس این اتهام قرار وثیقه موکل را تشدید کرد؛ در حالی که چنین اتهامی در کیفرخواست وجود نداشت و خوشبختانه در فرایند صدور رای نیز این اتهام از دستور کار خارج شد.

مجتهدزاده ابراز امیدواری کرد، دادگاه با توجه به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست قرار وثیقه موکل را تقلیل و موجبات آزادی او را فراهم کند.