raesi.jpeg (70 KB)
 
 
سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دیداری با  اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت اذعان داشت:" دهه کرامت از پدیده های نوظهوری است که بسیار در جامعه ما مورد استقبال قرار گرفته و حس و حال این ایام بسیار خاص است. رابطه مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و سایر روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما نیز باید براساس همین کرامت شکل بگیرد." وی در ادامه با اشاره بر نقش مهم فضای مجازی در زندگی امروز بشر گفت:" امروزه نمی توان ابزار ارتباطی و فضای مجازی را از زندگی بشر حذف کرد زیرا هیچ پدیده ای به این میزان بر لایه های گوناگون زندگی بشر در ابعاد فردی و اجتماعی اثر نداشته است، بلکه تنها راه استفاده و آسیب ندیدن، صیانت‌بخشی است که آن هم جز با معرفت و پایبندی به دین امکان‌پذیر نیست. بسیاری از اوقات زیبایی کلام در نوع عمل است و یکی از اصلی ترین راهکارها نیز، بهره گیری از منابری همچون شب‌های شعر، مجالس فرهنگی، محافل هنری یا هر جای دیگری است که بتوان از طریق آن، مفاهیم عالی را منتقل کرد."/ایسنا