azaduni.jpeg (72 KB)
 
 
حسام نواب صفوی وکیل اولیای دم پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات بیان کرد: روز گذشته آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 1057 مجتمع کارکنان دولت برگزار شد که ما نیز دفاعیاتمان را انجام دادیم و معمولا بعد از آخرین جلسه دادگاه طی یک هفته حکم صادر میشود." وی ادامه داد:"ما در جلسه دیروز قصور رئیس دانشگاه را مجددا بازگو کردیم و گفتیم با اینکه رییس دانشگاه گفته بود که تمهیدات لازم برای عدم تکرار این گونه حوادث انجام خواهد شد، هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. هنوز گارد ریل مناسبی تعبیه نشده و حتی شیب جاده هم عوض نشده است". 
سال گذشته پنجم دی ماه یک اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات تهران که در حال انتقال دانشجویان بود، واژگون گشت و 10 کشته و 28 مصدوم بر جای گذاشت. (منبع خبر: ایسنا)