توضیحات یک مقام آگاه در دادگستری تهران درباره خودسوزی یک خانم مقابل یکی از واحدهای قضایی تهران 
 
 
atash.jpeg (63 KB)
 
 
یک مقام آگاه در دادگستری تهران با اشاره به خود سوزی این خانم مقابل یکی از واحدهای قضائی تهران، در مورد سابقه پرونده او بیان کرد: ایشان در اسفند ماه سال 97 و در حالیکه پوشش نامناسب داشته است، با مامورین نیروی انتظامی درگیر می شود و به آنها توهین می‌کند که مستندات لازم در همین رابطه از ناحیه مامورین تهیه و به دادسرای تهران تحویل می شود. بر همین اساس برای متهم مورد اشاره با عنوان جریحه دار کردن عفت عمومی و توهین به مامورین پرونده قضائی تشکیل شده است که نامبرده از همان زمان تاکنون با صدور قرار تامین آزاد بوده است. امروز و در هنگام مراجعه فرد مورد اشاره، وی متوجه میشود که رئیس دادگاه به علت فوت یکی از بستگان در مرخصی به سر می برد و امروز برای این فرد هیچ اقدام قضائی به عمل نخواهد آمد. مقرر میشود در وقت دیگری به مرجع قضائی مراجعه نماید که وی پس از خروج از واحد قضائی با بنزینی که از قبل تهیه نموده است، به خودسوزی اقدام می نماید. البته ایشان بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است و هم اکنون تحت مراقبت پزشکی است./ایسنا