رئیس اتحادیه وکلا ضمن اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: تعداد بسیاری از پرونده های کشور دست وکلای محدودی است و این مساله باعث ایجاد رانت شده است.
 
 
shahbazi2.jpeg (46 KB)
 
 
مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) امروز (پنجشنبه) در گفتوگویی با خبرگزاری ایرنا بیان کرد: چند سال است تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گریبانگیر نهاد وکالت شده است،  مطابق این تبصره،‌ در پرونده های امنیتی و تعدادی از جرایم که تقریبا همه جرایم مهم را شامل می شود، فقط وکلایی می توانند دخالت کنند که مورد اعتماد قوه قضائیه باشند، این اقدام اساس استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی مردم به وکیل را از بین می برد. بنابراین انتظار ما از آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه این است که برای اصلاح این ماده که از مظاهر فساد است، اقدام کنند.
البته ظاهرا قوه قضائیه نیز با این تبصره مخالف است و می گوید این پیشنهاد را به مجلس نداده است؛ در مجلس هم با نمایندگان صحبت کردیم و ایشان هم مخالف این تبصره هستند، دولت هم مخالف است، اما نمی دانیم چرا تبصره مذکوراصلاح نمی شود؟/ایرنا