وحید میرحسینی مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه، امروز (چهارشنبه) در رابطه با موضوع سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی بیان کرد: شکایات زیادی از کارکنان دستگاه قضا از ناحیه مردم دریافت کردیم که رسیدگی شده و با کارکنانی که رفتار و عملکرد مناسبی نداشتند از طریق تذکر، تعهد و جابجایی محل خدمت برخورد کردیم، در همین راستا سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی را آماده کردیم و این سامانه تحت وب در آینده راه‌اندازی می‌شود. در دوره سوم برنامه ‌ریزی‌ها و دوره تعالی نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری سامانه پاسخگویی به شکایات افتتاح می‌شود.
 
 
nezarat.jpeg (39 KB)
 
 
وی ادامه داد: در بخش پاسخگویی به شکایات بیش از 23 هزار تابلو در کشور نصب شده که مشخصات کارکنان در آن درج شده است و هرگونه شکایات و انتقادات از عملکرد کارکنان کاملاً بر حسب تابلوی مشخصات شناسایی کارکنان قابل رصد است. در حوزه چهارم نیز، بحث ارزشیابی و تعیین صلاحیت از ماموریت‌ها مطرح است و بعد از چهار سال تلاش به عنوان نقطه عطف اعلام می‌کنیم که دارای"سامانه جامع ناظر"هستیم که شناسنامه جامع کارکنان اداری است. بدین معنی که کل اطلاعات ارزیابی، ارزشیابی، بازرسی، تخلفات و شکایات مردمی در این سامانه ثبت شده است. گزارش موجود در این سامانه شامل تهیه گزارش از 40 هزار نفر از کارکنان است که راستی آزمایی شده و بیش از 80 درصد دقت دارد و البته نیاز به تکمیل دارد. پیش نویس دستورالعمل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری برای تصویب ارسال شده است و امیدواریم زودتر ابلاغ شود./ ایرنا