شعبه 41 دیوان عالی ایران حکم پرونده محمدعلی نجفی را نقض و اعلام کرد "تحقیقات در پرونده ناقص است و باید نظر کارشناسی درباره نحوه شلیک گلوله‌ها" اخذ شود.
 
 
 
divan.jpeg (43 KB)
 
 
 
براساس رأی دیوان عالی کشور مقرر شده است که پرونده محمدعلی نجفی در رابطه با قتل میترا استاد در شعبه دیگری مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد، این حکم در پی شکایت وکلای محمدعلی نجفی به حکم دادگاه بدوی صادر شده است. مسعود افرازه وکیل مدافع اولیاء دم میترا استاد در رابطه با این موضوع گفت: "تا جایی که اطلاع داریم، شعبه دیوان ‌عالی کشور نسبت به حکم صادره، نقص تحقیقات گرفته و حکم را نقض کرده است تا نواقص برطرف شود".
حمیدرضا گودرزی نیز درباره علت اعتراض به حکم به‌ رغم گذشت اولیاء دم از قصاص اظهار کرد: اعتراض ما به رأی دادگاه با مسئله رضایت اولیای دم ارتباطی ندارد و این اعتراض مربوط به جنبه عمومی جرم است. قتل یک جنبه عمومی و یک جنبه خصوصی دارد. جنبه خصوصی حق اولیای دم است که خوشبختانه لطف کردند و رضایت دادند و از آنها نیز متشکر هستیم. اگر بخواهیم از بابت جنبه عمومی جرم ورود نکنیم و قتل عمد ثابت شود، بعد از گذشت شاکی و صدور موقوفی تعقیب برای قصاص، طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی از بابت جنبه عمومی جرم قتل عمد برای موکل مجازات حبس صادر می‌شود اما ما معتقدیم قتل رخ ‌داده در این پرونده شبه‌ عمد بوده و باید این مسئله را ثابت کنیم و برای ثابت کردن باید اعتراض می‌کردیم. اگر دیوان‌عالی کشور اعتراض ما را بپذیرد، باید حکم را نقض کند تا پرونده به همان شعبه قبلی یا شعبه دیگری ارسال و نواقص مورد نظر ما رفع شود و قضات قانع شوند که قتل، شبه‌عمد است که اگر قانع شوند موضوع از ماده 612 قانون مجازات اسلامی خارج و مجازات حبس برای موکل منتفی می‌شود./ تسنیم