رئیس دیوان عالی کشور خبر داد: دیوان آقای محمدعلی نجفی را قاتل مرحومه میترا استاد می‌داند، اما در نوع قتل تردید کرده است.
 
 
divan.jpeg (43 KB)
 
 
احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور صبح امروز (یکشنبه) و در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه بخشی از حکم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران در دیوان عالی کشور نقض شده است؟ بیان کرد: پرونده‌های قتل دو جنبه خصوصی و عمومی دارد که جنبه خصوصی این پرونده تمام شده و اولیای دم رضایت دادند و اکنون باید جنبه عمومی جرم تعیین و تکلیف شود. اگر قتل عمدی باشد تا 10 سال مجازات دارد و اگر غیرعمدی باشد در مجازات تخفیف داده می‌شود و ما باید نوع قتل را مشخص کنیم تا جنبه عمومی جرم را بتوانیم رای بدهیم. دیوان در نوع قتل تردید کرده است اما آقای نجفی را قاتل می‌داند و باید یک سری ابهام‌ها و نقض‌ها برطرف شود. عمده ابهامی که در این پرونده بوده، این است که گلوله‌ای که در بدن مقتوله یافت شده تغییر شکل پیدا کرده و این شائبه مطرح است که شاید گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته باشد که اگر این نقض اثبات شود قتل غیر عمد محسوب و به لحاظ مجازات جنبه عمومی جرم تخفیف داده می‌شود./ ایسنا