divanedalat.jpeg (17 KB)
 
طبق گزارش ایسنا، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو نامه از معاون آموزشی وزارت بهداشت خواست که بر خلاف دستورالعمل اجرایی 735 شورای انقلاب فرهنگی و مطابق رویه غیرقانونی سال 96 دانشگاه آزاد، از 254 نفر از فرزندان اعضای هیات علمی که در شهریور سال 97 در رشته دامپزشکی پذیرفته شده اند، در رشته‌های بالاتر، ثبت نام کند. سپس معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از توجه به غیرقانونی بودن تصمیم قبلی، طی نامه ای مصوبه قبلی کمیسیون خاص را که خودش به دانشگاه آزاد ابلاغ کرده بود، لغو می‌کند؛ اما چندی بعد، جمعی از ذینفغان شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می‌برند.
محسن قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در رابطه با این موضوع بیان کرد: دیوان عدالت اداری در این زمینه وارد رسیدگی نشده و هیچ گونه حکمی صادر نکرده است. تعدادی شکایت در خصوص نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری واصل شد که ضمن تقاضای ابطال نامه صادره، خواستار دستور موقت بودند که ابتدا شعبه دستور موقت صادر کرد اما در زمان کوتاهی با توجه به حصول مدارک جدید دستور موقت را لغو کرده است البته هنوز به صورت ماهوی وارد به رسیدگی به موضوع نشده است. تا صدور رای نهایی، نامه وزارت بهداشت و درمان مبنی بر لغو امتیازات غیرقانونی و تبعیض آمیز برخی فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به قوت خود باقی است.