رئیس سازمان ثبت اسناد اعلام کرد: صیغه‌هایی تحت عنوان آریایی، مغایر شرع و قانون است و با دفاتری که مجری آن هستند، برخورد خواهد شد.
 
 
daftarezdevaj.jpeg (95 KB)
 
 
خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضائیه در دیدار با جمعی از اعضای کانون های دفاتر ازدواج و طلاق، بیان کرد: مقدس ترین عقدی که در شرع مقدس وجود دارد، عقد ازدواج است و شروع پیوند خانوادگی دفاتر ازدواج است، لذا عقد ازدواج باید در دفاتر کشور با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی انجام شود، اما گزارش هایی واصل شده است که در برخی از دفاتر صیغه‌ هایی تحت عنوان آریایی و امثال آن جاری شده اند که مغایر شرع و قانون است، با این دفاتر باید برخورد قاطع شود. معاونت امور اسناد سازمان ثبت، اداره کل بازرسی و کانون‌های دفاتر ازدواج و طلاق باید با بازرسی های محسوس و غیر محسوس نسبت به شناسایی این دفاتر اقدام و با مرتکبان این تخلفات برخورد کنند. همچنین در انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق باید نهایت دقت را به عمل آوریم و افرادی باید برای این مشاغل انتخاب شوند که متشرع، مورد اعتماد و قانونمند باشند، نباید صرفا مدرک تحصیلی، ملاک عمل قرار بگیرد./ ایسنا